خبر فوری

خبر فوری

دانشجویان دموکراسی خواه با مقامات هنگ کنگ به گفتگو نشستند

 Comments
در حال خواندن:

دانشجویان دموکراسی خواه با مقامات هنگ کنگ به گفتگو نشستند

دانشجویان دموکراسی خواه با مقامات هنگ کنگ به گفتگو نشستند
اندازه متن Aa Aa

مقامات منطقه هنگ کنگ چین و دانشجویان معترض و دموکراسی خواه روز سه شنبه به گفتگو نشستند.

لئونگ چون یین، رئیس منطقه هنگ کنگ بدنبال این نشست نسبت به «دموکراتیک تر» بودن انتخابات آتی این منطقه اظهار امیدواری کرد.

وی همچنین افزود:«تمام حاضران متفق القول بودند که تمام مسائل را نمی توان در اولین جلسه حل کرد. اما این نشست شروع خوبی برای گفتگو بود. دولت و هر سه مسئول نظرات فدراسیون دانشجویان هنگ گنگ را صادقانه خواهند شنید.»

اما نظر برخی از دانشجویانی که اعتراضاتشان وارد چهارمین هفتۀ خود شده است در خصوص نشست نمایندگانشان با مقامات دولتی چیست؟

یکی از آنان می گوید:«به نظرم می دانیم که در عالم واقع نتیجه ملموسی نمی گیریم. اما حداقل حسن گفتگو این است که همه خواهند دانست برای چه اعتراض می کنیم.»

دیگری می گوید:«این نشست قدمی بود باری گفتگو. به نظرم هر دو طرف باید مصالحه کنند اما نمی خواهم دانشجویان زیاده از حد کوتاه بیایند چرا که هدف ما به چنگ آوردن دموکراسی و برخورداری از داشتن حق رای واقعی براساس معیارهای جهانی است.»

دانشجویان و معترضان دموکراسی خواه می خواهند انتخابات آتی هنگ کنگ انتخاباتی دموکراتیک و بدور از دخالت دولت مرکزی چین برگزار شود.