خبر فوری

خبر فوری

بمبگذاری انتحاری در نیجریه جان حداقل ۲۹ شیعه را گرفت

 Comments
در حال خواندن:

بمبگذاری انتحاری در نیجریه جان حداقل ۲۹ شیعه را گرفت

بمبگذاری انتحاری در نیجریه جان حداقل ۲۹ شیعه را گرفت
اندازه متن Aa Aa

بمبگذاری انتحاری در مراسم عاشورا در شهر «پوتیسکوم» نیجریه جان حداقل ۲۹ شیعۀ عزادار را گرفت.

هیچ گروهی مسئولیت بمبگذاری انتحاری در مراسم عاشورای شهر «پوتیسکوم» را برعهده نگرفته است. با این وجود، انگشت اتهام به سوی شبه نظامیان اسلامگرای «بوکوحرام» نشانه رفته است که شیعیان را مسلمان نمی دانند.

تقلای پنج سالۀ «بوکوحرام» برای تشکیل حکومتی اسلامی در نیجریه تاکنون به کشته شدن هزاران نفر منجر شده است.

در حادثه دیگری در شهر «لوکوجا»، مردان مسلح با استفاده از مواد منفجره قسمتی از دیوار زندان را فرو ریختند و ۱۴۴ زندانی را فراری دادند.