خبر فوری

خبر فوری

مرگبارترین حمله طی سال های اخیر در بیت المقدس

بدون شرح

مرگبارترین حمله طی سال های اخیر در بیت المقدس

دو مرد فلسطینی مسلح به تبر و ساطور، چهار تن را در کنیسه ای در بیت المقدس به قتل رساندند و خود نیز توسط پلیس کشته شدند. پلیس اسرائیل و امدادگران می گویند که این اقدام، مرگبارترین حمله طی سال های اخیر در بیت المقدس بوده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح