خبر فوری

خبر فوری

ارسال کمک به کشورهای درگیر با ویروس ابولا توسط هلند

بدون شرح

ارسال کمک به کشورهای درگیر با ویروس ابولا توسط هلند

یک کشتی نیروی دریایی هلند بار خود را حاوی تجهیزات کمک رسانی به فری تاون، پایتخت کشور سیرالئون تحویل می دهد.

این کشتی به کشورهای درگیر با ویروس ابولا از جمله سیرالئون، لیبریا و گینه کمک رسانی می کند. اجناس ارسالی شامل 12 میلیون جفت دستکش، 300 هزار ماسک، یکصد خودرو، 50 کانتینر مواد ضدعفونی کننده، وسایل اندازه گیری درجه حرارت بدن و آزمایشگاههای متحرک می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح