خبر فوری

خبر فوری

مراسم دو همگانی در اتیوپی

بدون شرح

مراسم دو همگانی در اتیوپی

بیش از ۳۰ هزار نفر در چهاردهیمن سال برپایی مراسم دو همگانی در اتیوپی شرکت کردند. این مراسم سالانه یکی از بزرگترین مناسبت ها در تقویم ساکنان شرق آفریقا است.

مطالب بیشتر از بدون شرح