خبر فوری

خبر فوری

تخم ریزی مرجان ها

بدون شرح

تخم ریزی مرجان ها

رویت ماه کامل در اوایل ماه میلادی دسامبر همراه با دمای 28 درجه سلسیوس دریا شده و شرایط را برای دیواره بزرگ مرجانی مهیا ساخته تا مرجان هایی تازه تولید کند. پدیده تخم ریزی مرجانی طی 30 سال اخیر کشف شده و فیلمبرداری از آن امری نادر است.

مطالب بیشتر از بدون شرح