خبر فوری

خبر فوری

توزیع هدایای کریسمس به کودکان تایلندی توسط فیل

بدون شرح

توزیع هدایای کریسمس به کودکان تایلندی توسط فیل

در مرکز استان آیوتایا در تایلند، فیلهایی با لباس بابا نوئل، بین کودکان هدیه کریسمس توزیع می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح