خبر فوری

خبر فوری

آتش زدن یک مسجد در سوئد

 Comments
آتش زدن یک مسجد در سوئد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
آتش زدن یک مسجد در شهر اسکیلستونا سوئد، روز پنجشنبه سبب آسیب دیدن پنج تن شد. برآورد می شود که در زمان این رویداد ۱۵ تا ۲۰تن در محل حادثه حضور داشته اند. ایجاد حریق در این مسجد هم زمان با بالاگرفتن بحث بر سر مهاجرت در میان سیاستمداران جناح راست سوئد است.