خبر فوری

خبر فوری

نیایش اهالی توکیو در نخستین روز کاری سال نو

در حال خواندن:

نیایش اهالی توکیو در نخستین روز کاری سال نو

نیایش اهالی توکیو در نخستین روز کاری سال نو
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

حدود ۲۰۰هزار تن از شهروندان توکیو در نخستین روز کاری سال نو میلادی در معبد کاندا گردهم آمدند و به عبادت پرداختند. بیشتر شرکت کنندگان کارمند هستند. حدود سه هزار و ۲۰۰ شرکت برای خوانده شدن نام کارمندانشان در این نیایش ثبت نام کرده بودند.