خبر فوری

خبر فوری

تنزل یک درجه ای رتبه اعتباری روسیه

 Comments
در حال خواندن:

تنزل یک درجه ای رتبه اعتباری روسیه

تنزل یک درجه ای رتبه اعتباری روسیه
اندازه متن Aa Aa

موسسه اعتبارسنجی فیچ رتبه اعتباری روسیه را از سه بی مثبت (BBB+) به سه بی منفی تنزل داد. این آژانس ضمن تقلیل یک درجه رتبه اعتباری روسیه چشم انداز اقتصادی این کشور را نیز منفی ارزیابی کرده است. فیچ پیش بینی می کند روسیه تا پیش از سال ۲۰۱۷ نتواند به رشد اقتصادی مناسب دست یابد.

کاهش کم سابقه قیمت نفت در بازار، سقوط ارزش روبل در برابر دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره استقراض دولتی روسیه از جمله عوامل تیره و تار بودن آینده اقتصادی این کشور و تنزل رتبه اعتباری آنست.