خبر فوری

خبر فوری

درگیری مخالفان رئیس جمهوری هائیتی با پلیس

بدون شرح

درگیری مخالفان رئیس جمهوری هائیتی با پلیس

تظاهرات گروهی از مخالفان جوزف مارتلی، رئیس جمهوری موقت هائیتی به درگیری با پلیس انجامید.

مطالب بیشتر از بدون شرح