خبر فوری

خبر فوری

اعتراض صدها نفر در مالی به حمله هوایی نیروهای سازمان ملل متحد

بدون شرح

اعتراض صدها نفر در مالی به حمله هوایی نیروهای سازمان ملل متحد

صدها نفر در مالی، به حمله هوایی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شورشیان طوارق اعتراض کردند. حمله نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پس از ان انجام شد که شورشیان مالی بسوی صلح بانان شلیک کردن

مطالب بیشتر از بدون شرح