خبر فوری

خبر فوری

آتش سوزی در جنگلهای جنوب شیلی

 Comments
در حال خواندن:

آتش سوزی در جنگلهای جنوب شیلی

آتش سوزی در جنگلهای جنوب شیلی
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

شصت و یک تیم آتش نشانی برای مقابله با چهارده آتش سوزی در جنگلهای جنوب شیلی بسیج شده اند.

این آتش سوزی که به شدت در حال گسترش است تاکنون صدها هکتار ازجنگلهای این کشور را طعمه خود کرده و باعث فرار ساکنان مناطق اطراف شده است.