خبر فوری

خبر فوری

دختربچه اورانگوتان در بریتانیا

بدون شرح

دختربچه اورانگوتان در بریتانیا

دختر بچه اورانگوتان از تیره سوماتران، به مرکز جهانی نجات میمونها در بریتانیا منتقل شد. اینجا مرکز نگهداری و حفاظت از اورانگوتانهای یتیم است.

مطالب بیشتر از بدون شرح