خبر فوری

خبر فوری

ثبت تصادفات پی در پی خودرویی با راننده مستش در شانگهای

بدون شرح

ثبت تصادفات پی در پی خودرویی با راننده مستش در شانگهای

این مرد که بدلیل استفاده بی رویه الکل پس از برخورد با یک خودرو قصد داشت از مهلکه بگریزد به دردسرهای تازه ای دچار شد

مطالب بیشتر از بدون شرح