خبر فوری

خبر فوری

نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه کاهش یافت

 Comments
در حال خواندن:

نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه کاهش یافت

نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه کاهش یافت
اندازه متن Aa Aa

وزارت کار ایالات متحده امریکا روز جمعه آمار و ارقام مربوط به نرخ بیکاری و اشتغالزایی در این کشور را اعلام کرد.

بر اساس آمار منتشر شده، میزان اشتغالزایی در این کشور از۲۳۹ هزار فرصت شغلی در ماه ژانویه به ۲۹۵ هزار فرصت شغلی در ماه فوریه افزایش یافته است. نرخ بیکاری نیز از ۵.۷ درصد به ۵.۵ درصد جمعیت فعال این کشور کاهش یافته است.

این دوازدهیمن ماه متوالی است که میزان اشتغالزایی در این کشور از مرز دویست هزار فرصت شغلی می گذرد و تنها طی ماههای نوامبر تا ژانویه بیش از یک میلیون شغل ایجاد شده است.

کارشناسان معتقدند این میزان اشتغالزایی خارج از انتظار بوده و درنهایت می تواند بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا را تشویق کند تا نرخ بهره خود را در ماه ژوئن افزایش دهد.