خبر فوری

خبر فوری

ترکیه کشتی باربری حامل مهاجران سوری را متوقف کرد

 Comments
در حال خواندن:

ترکیه کشتی باربری حامل مهاجران سوری را متوقف کرد

ترکیه کشتی باربری حامل مهاجران سوری را متوقف کرد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
گارد ساحلی ترکیه یکی کشتی باربری را در آبهای این کشور بخاطر انتقال بیش از ۳۳۰ مهاجر غیرقانونی متوقف کرد. اکثر این مهاجران سوری بودند. گارد ساحلی ترکیه بدلیل تمرد ناخدا در توقف بموقعه، بسوی کشتی آتش گشوده بود.