خبر فوری

خبر فوری

تایلندیها روز فیل را جشن می گیرند

بدون شرح

تایلندیها روز فیل را جشن می گیرند

تایلندیها قرنها است که رابطه ویژه ای با فیلها دارند و یک روز را به آنها اختصاص داده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح