خبر فوری

خبر فوری

موج سواری نادر بر روی رودخانه در بریتانیا

بدون شرح

موج سواری نادر بر روی رودخانه در بریتانیا

به جای امواج پرتلاطم دریا، شماری از موج سواران بریتانیایی، از موج سواری بر روی رودخانه سِورن لذت بردند.

این پدیده به طور طبیعی اتفاق می افتد. موج قدرتمند و غیر منتظره در این رودخانه هنگامی بوجود می آید که اقیانوس اطلس بر اثر جزر و مد، آب را به داخل کانال تنگ بریستول می راند.

مطالب بیشتر از بدون شرح