خبر فوری

خبر فوری

معترضان مجازی در اسپانیا

بدون شرح

معترضان مجازی در اسپانیا

پارلمان اسپانیا در مادرید جمعه شب شاهد اعتراض از نوع مجازی آن بود. تظاهرات کنندگانی که پلاکارد بدست در برابر پارلمان در حرکت بودند در حقیقت وجود خارجی نداشتند. آنان با استفاده از پروژکتور و جلوه های ویژه و برای اعتراض بخاطر تغییرات بحث برانگیز در قوانین امنیت عمومی خلق شده و به حرکت در آمده بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح