شادی جوانان اوکراینی در دوشنبه خیس

بدون شرح

شادی جوانان اوکراینی در دوشنبه خیس

صدها تن از نوجوانان اوکراینی در خیابان های شهر لووف گردهم آمدند تا در آب بازی جشن «دوشنبه خیس» شرکت کنند. این جشن ریشه در سنت جشن عید پاک نزد کاتولیک ها و ارتدوکس ها دارد.

مطالب بیشتر از بدون شرح