خبر فوری

خبر فوری

مرگ دسته جمعی ماهیها در تالابهای ریو در برزیل

بدون شرح

مرگ دسته جمعی ماهیها در تالابهای ریو در برزیل

آلودگی آب در خلیج ریو باعث مرگ دسته جمعی بسیاری از ماهیها در این شهر برزیل شده است که قرار است در تابستان آینده میزبان بازیهای المپیک تابستانی باشد و تالابهای این شهر قرار است تا میزبان رقابتهای آبی بازیهای المپیک شوند.

مطالب بیشتر از بدون شرح