زخمی شدن یک روزنامه نگار روس در اثر انفجار بمب

بدون شرح

زخمی شدن یک روزنامه نگار روس در اثر انفجار بمب

آندره ای لونیوف، روزنامه نگاری که برای رسانه های دولتی روسیه کار می کند در نزدیکی ماریوپل بدلیل انفجار بمب به شدت زخمی شد. ماریوپل در شرق اوکراین کانون اصلی بحران چند ماه اخیر میان جدایی طلبان هوادار روسیه و دولت اوکراین بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح