خبر فوری

خبر فوری

آتشفشان اوبیناس در پرو فوران کرد

 Comments
در حال خواندن:

آتشفشان اوبیناس در پرو فوران کرد

آتشفشان اوبیناس در پرو فوران کرد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
فعالیت و فوران آتشفشان اوبیناس در پرو در روز یکشنبه ستونی از گاز و خاکستر را تا به ارتفاع ۲۵۰۰ متر به دل آسمان فشاند. فعالیت این آتشفشان باعث رانش زمین و جاری شدن جریانی از گل و لای در دامنه های آن شده است. مسئولان به ساکنان دامنه اوبیناس هشدار داده اند اما دستور تخلیه صادر نکرده اند.