خبر فوری

خبر فوری

عملیات نجات مهاجران در مالت

بدون شرح

عملیات نجات مهاجران در مالت

یک قایق مخصوص حمل سوخت، حامل ۲۴ پناهجوی نجات یافته از میان صدها نفری که در پی غرق شدن قایق در دریای مدیترانه جان باخته اند به مالت رسیده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح