خبر فوری

خبر فوری

رژه همجنسگرایان در توکیو

بدون شرح

رژه همجنسگرایان در توکیو

هزاران نفر همانند هر سال در رژه همجنسگرایان در توکیو شرکت کردند. یکی از مناطق این شهر اخیرا قانونی را در به رسمیت شناختن زندگی مشترک زوجهای همجنس به تصویب رساند.

مطالب بیشتر از بدون شرح