خبر فوری

خبر فوری

تشکیل جلسه سهامداران لوفت هانزا یک ماه پس از سقوط هواپیمای جرمن وینگز

 Comments
در حال خواندن:

تشکیل جلسه سهامداران لوفت هانزا یک ماه پس از سقوط هواپیمای جرمن وینگز

تشکیل جلسه سهامداران لوفت هانزا یک ماه پس از سقوط هواپیمای جرمن وینگز
اندازه متن Aa Aa

سهامداران شرکت هواپیمایی لوفت هانزا روز چهارشنبه حدود یک ماه پس از حادثه سقوط هواپیمای شرکت جرمن وینگز زیر مجموعه شرکت لوفت هانزا در جلسه مجمع عمومی کمپانی شرکت کردند. جلسه مذکور با رعایت یک دقیقه سکوت به احترام ۱۵۰ نفر قربانیان حادثه کار خود را آغاز کرد.

کارستن اشپور، رییس اجرایی لوفت هانزا اعلام کرد حادثه اخیر تاثیر انکار ناپذیری برای همیشه بر روی این شرکت خواهد داشت.

شرکت لوفت هانزا ۱۱۹ هزار نیروی کار دارد و جلسه مذکور پیش از انتشار بیلان فصلی آن تشکیل شده است.