پاپ فرانسیس عضو افتخاری هارلم گلوبتراترز

بدون شرح

پاپ فرانسیس عضو افتخاری هارلم گلوبتراترز

پاپ فرانسیس بعنوان طرفدار سرسخت فوتبال شناخته می شود. او آشکارا از تیم فوتبال مورد علاقه خود که همان سن لورنزو است حمایت می کند. اما اکنون او بعد از ملاقات با تیم هارلم گلوبتراترز در واتیکان به ورزش بسکتبال هم علاقه نشان می دهد.

مطالب بیشتر از بدون شرح