خبر فوری

خبر فوری

فوران یک آتشفشان در نیکاراگوئه شکار دوربین فیلمبرداری شد.

بدون شرح

فوران یک آتشفشان در نیکاراگوئه شکار دوربین فیلمبرداری شد.

این ویدیوی غیرحرفه ای که توسط گردشگران برداشته شده، آتشفشان تلیکا را نشان می دهد. این افراد در زمان انفجار مواد مذاب، در نزدیکی کوه بوده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح