خبر فوری

خبر فوری

به خشونت کشیده شدن تظاهرات دانشجویی در شیلی

بدون شرح

به خشونت کشیده شدن تظاهرات دانشجویی در شیلی

پلیس شیلی پنجشنبه شب در خیابان های سانتیاگو با دانشجویان معترض درگیر شد. معترضان خواهان اصلاح نظام آموزشی و برخورداری از حق تجمع هستند.

مطالب بیشتر از بدون شرح