خبر فوری

خبر فوری

پلیس مانع گردهمایی بدون مجوز همجنسگرایان در مرکز مسکو

بدون شرح

پلیس مانع گردهمایی بدون مجوز همجنسگرایان در مرکز مسکو

پلیس مانع گردهمایی بدون مجوز همجنسگرایان در مرکز مسکو شد و دست کم ۲۰ نفر از جمله تعدادی از فعالان ضد همجنسگرایان را دستگیر کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح