تقلید صدای گوزن اروپایی

بدون شرح

تقلید صدای گوزن اروپایی

بلاروس میزبان هفدهمین مسابقات قهرمانی صدای گوزن اروپایی است. شرکت کنندگان باید صدایی را که گوزنها در زمان جفت گیری از خود در می آورند، تقلید کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح