خبر فوری

خبر فوری

شیوع بیماری در کره جنوبی

بدون شرح

شیوع بیماری در کره جنوبی

بدنبال ترس مردم از بیماری مرس و اجتناب آنها از استفاده از مترو، واگن های متروی کره جنوبی روز سه شنبه نهم ژوئن با بخار ضدعفونی شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح