خبر فوری

خبر فوری

پناهجویی گسترده از سوریه به ترکیه

بدون شرح

پناهجویی گسترده از سوریه به ترکیه

هزاران نفر از اهالی سوریه روز چهارشنبه به ترکیه روی آوردند تا از گرداب جنگی که میان شورشیان اسلامگرا علیه کردها و نیروهای مخالف در شهر مرزی سوریه به نام تل ابیض درگرفته است، بیرون آیند.

مطالب بیشتر از بدون شرح