خبر فوری

خبر فوری

ازدحام و هجوم برای البسه رایگان جان ۲۳ بنگلادشی را گرفت

 Comments
ازدحام و هجوم برای البسه رایگان جان ۲۳ بنگلادشی را گرفت
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
بیست و دو زن و یک کودک بنگلادشی روز جمعه در شهر مایمنسینگ در نزدیکی داکا، پایتخت، در ازدحام و هجوم جمعیت برای دریافت لباس رایگان جان باختند. خیرات کننده البسه در ماه رمضان یک تاجر سیگار و تنباکو بود. حدود ۳۰ نفر نیز در این حادثه تلخ مجروح و بستری شدند.