خبر فوری

خبر فوری

وقتی ژرار دپاردیو کشاورزی یاد می گیرد

بدون شرح

وقتی ژرار دپاردیو کشاورزی یاد می گیرد

رئیس جمهوری روسیه سفید، الکساندر لوکاشنکو به بازیگر فرانسوی ژرار دپاردیو طرز استفاده از داس و عملیات دیگر کشاورزی را آموزش می دهد.

مطالب بیشتر از بدون شرح