خبر فوری

خبر فوری

شهرک علوم و فنآوری پاریس در شعله های آتش سوخت

 Comments
در حال خواندن:

شهرک علوم و فنآوری پاریس در شعله های آتش سوخت

شهرک علوم و فنآوری پاریس در شعله های آتش سوخت
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

شهرک علوم و فنآوری پاریس، آتش نشانان شش ساعت زمان نیاز داشتند تا شعله های اتش را خاموش کنند. نزدیک به ده هزار متر مربع از این موزه خسارت جدی دیده است.