خبر فوری

خبر فوری

باکتری مهلک در میان درختان زیتون در جزیره کورس

 Comments
باکتری مهلک در میان درختان زیتون در جزیره کورس
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

موارد متعددی از آلودگی درختان زیتون به یک باکتری مهلک در جزیره کورس فرانسه مشاهده شده است. باکتری موسوم به «گزیله لا فاستیدیوسا» با سرعت زیادی سراسر یک درخت را فرا می گیرد و در مدت کوتاهی آن را نابود می کند. در دو سال گذشته، این باکتری به از بین رفتن مزارع وسیعی از زیتون در جنوب ایتالیا منجر شده بود.