خبر فوری

خبر فوری

مجارستان مرزهای خود را روی پناهجویان بست

بدون شرح

مجارستان مرزهای خود را روی پناهجویان بست

تصاویری از سه شنبه شب و پس بسته شدن مرزهای مجارستان به روی پناهجویان. مجارستان با بستن مرزهایش، پناهجویان را به یافتن راهی دیگر برای رسیدن به اروپا وادار کرده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح