خبر فوری

خبر فوری

پسر جوان پناهجوی سوری همراه با سگش

بدون شرح

پسر جوان پناهجوی سوری همراه با سگش

یک پسر جوان سوری علی رغم مجاز نبودن به همراه داشتن سگش در سفر به اروپا، در نهایت توانست با گرفتن یک پاسپورت برای آن، این حیوان خانگی را از دمشق به اروپا بیاورد.

مطالب بیشتر از بدون شرح