خبر فوری

خبر فوری

مهاجران از صربستان وارد کرواسی می شوند

بدون شرح

مهاجران از صربستان وارد کرواسی می شوند

بیش از یکصد دستگاه اتوبوس برای انتقال مهاجران به برکاسوو (Berkasovo)، گذرگاه مرزی بین صربستان و کرواسی رسیدند. اتوبوسها از سوی صربستان و از طریق مرز جنوبی این کشور با مقدونیه به سوی گذرگاه مرزی گسیل شده بودند. هر اتوبوس بطور متوسط ۶۵ سرنشین داشت که عمدتا خانواده ها، کودکان و افراد مسن مهاجر بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح