خبر فوری

خبر فوری

کاهش قیمت تولیدات صنعتی در حوزه پولی یورو

 Comments
در حال خواندن:

کاهش قیمت تولیدات صنعتی در حوزه پولی یورو

کاهش قیمت تولیدات صنعتی در حوزه پولی یورو
اندازه متن Aa Aa

آمار نشان می دهد قیمت تولیدات صنعتی در حوزه پولی یورو در ماه اوت سال جاری نسبت به ماه پیش از آن ۰.۸ درصد کاهش یافته است. در بازه زمانی یک ساله نیز این کاهش قیمت ۲.۶ درصد ارزیابی شده است.

سقوط قیمتها در بخش انرژی تاثیر مستقیمی بر روی کاهش سطح قیمتها در بخش تولیدات صنعتی در این منطقه داشته است.

نرخ تورم در حوزه پولی یورو از ماه سپتامبر سال جاری برغم تمهیدات بانک مرکزی اروپا روندی منفی به خود گرفته است. بانک مرکزی همواره با ایجاد تحول در سیاست پولی خود سعی دارد با این روند مقابله کند.