خبر فوری

خبر فوری

آخرین روز جشن آبجو

بدون شرح

آخرین روز جشن آبجو

بزرگترین جشنواره آبجو در جهان در شهر مونیخ آلمان، آخرین روز خود را نیز پشت سر گذاشت. برگزار کنندگان این مراسم می گویند شرکت کنندگان در جشنواره ۱۶ روزه امسال هفت میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر آبجو نوشیدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح