خبر فوری

خبر فوری

طوفان در چین

بدون شرح

طوفان در چین

طوفان موجی گائه سبب ایجاد گردبادهای وحشتناکی در شهر فوشان واقع در استان جنوبی گوانگ دونگ چین شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح