خبر فوری

خبر فوری

پایان اعتصاب رفتگران پاریس

 Comments
در حال خواندن:

پایان اعتصاب رفتگران پاریس

پایان اعتصاب رفتگران پاریس
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

رفتگران پاریس، پایتخت فرانسه پس از چهار روز به اعتصاب خود پایان دادند. به گفته رییس اتحادیه کارگری، شهرداری با شرایط اعتصاب کنندگان موافقت کرده است.

کارگران خواستار افزایش حقوق شده بودند. در مدت اعتصاب بیش از سه هزار تن زباله از سطح شهر جمع آوری نشد.