خبر فوری

خبر فوری

خرس روسی غارتگر عاقبت کشته شد

 Comments
خرس روسی غارتگر عاقبت کشته شد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

یک خرس قهوه ای که ساعتها مشغول غارت و آسیب زدن به مغازه ها بود عاقبت به دست مأموران پلیس از پا در آمد. این حادثه در شهر خاباروفسک روسیه اتفاق افتاد. خرسهای سرگردان سیبری هرازگاهی گذارشان به روستاها و شهرهای کوچک می افتد و موجب وحشت ساکنان محلی می شوند.