خبر فوری

خبر فوری

لباسهای شکلاتی در پاریس به نمایش گذاشته شد

بدون شرح

لباسهای شکلاتی در پاریس به نمایش گذاشته شد

مانکنها در پاریس در حالی که سراپا شکلات بر تن کرده اند لباسهای شکلاتی خود را به نمایش گذاشتند. این برنامه بخشی از سنت هرساله ای است که در آن قرار است همه چیز شکلاتی باشد.

مطالب بیشتر از بدون شرح