خبر فوری

خبر فوری

اولین حضور بابانوئل پیش از سال نو میلادی در آلمان

بدون شرح

اولین حضور بابانوئل پیش از سال نو میلادی در آلمان

بابانوئل (سانتا) پیش از سال نو میلادی برای اولین بار در یک اداره پست در یکی از شهرهای آلمان دیده شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح