خبر فوری

خبر فوری

درگیری در نوار غزه

بدون شرح

درگیری در نوار غزه

فلسطینی های در حال پرتاب سنگ به نیروهای اسرائیلی سعی در پنهان کردن خود دارند.

مطالب بیشتر از بدون شرح