خبر فوری

خبر فوری

حملات تروریستی پاریس: صحنه های جنگی در کف خیابان

بدون شرح

حملات تروریستی پاریس: صحنه های جنگی در کف خیابان

پاریس شب گذشته شاهد چندین حمله زنجیره ای بود. نیروهای امنیتی بسرعت خیابان های شهر را به کنترل خود در آوردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح